Ersätt ränteavdraget med ett amorteringsavdrag

Priserna på den svenska bostadsmarknaden stiger lika fort som någonsin. Bara sedan januari 2014 har de stigit med 17 procent i riket som helhet. I Stockholmsregionen har de stigit med 21 procent. Samtidigt eldar Riksbanken på bostadsmarknaden ytterligare genom artificiellt låga räntor. Negativ reporänta och stödköp av obligationer bidrar till att överhetta bostadsmarknaden, och sedan någon månad tillbaka varnar Konjunkturinstitutet för en potentiell bostadsbubbla.

Källa: a-hus.se
Källa: a-hus.se

Konjunkturinstitutet är diplomatiska som varnar för en potentiell bostadsbubbla. Priser som skenar utan en underliggande dramatisk ökning av efterfrågan eller dramatisk minskning av utbud är ett skolboksexempel på en bubbla.

För att avhjälpa problemet vill Finansinspektionen och politiker införa ett amorteringskrav. Svenskarna ska tvingas minska sin skuldsättning, genom en pålaga de inte hade möjlighet att ta ställning till när de skuldsatte sig.

Personligen så tror jag inte att ett amorteringskrav skulle ha så stor effekt. Den uppfattningen verkar dessutom delas av förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick, som säger att ytterligare åtgärder krävs. Framförallt så är jag emellertid inget fan av statliga krav på hur människor sköter sin privata ekonomi. Särskilt inte när de ställs retroaktivt på redan ingångna avtal.

Ett statligt amorteringskrav skulle samtidigt vara lite märkligt och innebära att staten sänder potentiella låntagare väldigt blandade signaler. Å ena sidan skulle de avskräckas från att låna för mycket av amorteringskravet, samtidigt skulle de uppmuntras att låna så mycket som möjligt att ränteavdraget.

Att ränteavdraget uppmuntrar människor att låna har problematiserats tidigare, och många bedömare har föreslagit att det bör sänkas eller avskaffas. Bland dem återfinns bland andra riksbankschef Stefan Ingves, Finansinspektionen och de svenska bankerna. Därtill är ränteavdraget en subvention av välbemedlade människor. Den som inte har tillräckligt med pengar till en kontantinsats kan inte ta några bostadslån med eller utan ränteavdrag.

Samtidigt är det inte helt okomplicerat. För det första så har nuvarande låntagare tagit sina nuvarande lån i tron att ränteavdraget ska finnas kvar och minska deras lånekostnader. För det andra så skulle ett för snabbt avskaffande höja hushållens lånekostnader abrupt, vilket potentiellt skulle kunna spräcka bostadsbubblan, just det som vi vill undvika.

Mitt förslag för att lindra den här problematiken är att kasta amorteringskravsförslaget i papperskorgen och ersätta ränteavdraget med ett amorteringsavdrag. Det är långt ifrån ett optimalt förslag, men det har flera fördelar jämfört med både amorteringskrav och ränteavdrag.

Den viktigaste skillnaden mot amorteringskravet är att det är en morot och inte en piska, varför hushållen skulle förmås amortera konsekvent för att de tjänar på det, och inte ned till en viss nivå för att de måste.

Ett amorteringsavdrag skulle dessutom ge incitament till att minska sin skuldsättning när man väl skuldsatt sig, till skillnad från dagens ränteavdrag som bara ger incitament för att skuldsätta sig. Problematiken med att förutsättningarna under vilka människor ingått ett avtal förändras retroaktivt kvarstår med ett amorteringsavdrag. Med ett amorteringskrav kvarstår dock hushållens möjlighet att kompenseras för en bolånerelaterad kostnad, varför denna problematik med ett amorteringsavdrag blir väsentligt mindre.

Det ska medges att även ett amorteringskrav dessutom skulle vara en subvention av välbemedlade människor. Som sagt, det är inte en optimal lösning, och på sikt borde därför även ett amorteringsavdrag fasas ut. Det skulle dock på ett effektivare sätt än ett amorteringskrav minska hushållens skuldsättning utan de blandade signaler det skulle medföra, och utan att riskera en sprucken bostadsmarknad på det sätt som ett avskaffat ränteavdrag skulle göra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s