Tillfällig exit ur lovande tillväxtbolag

För ett par veckor sedan skrev jag att en av 2017 års lärdomar för mig blev att göra hemläxan ordentligt innan jag går in i ett nytt bolag. Jag illustrerade lärdomen genom exemplet Heliospectra, mitt dittills sämsta köp. Dagarna därpå rusade bolaget med i runda slängar 100 procent. Samtidigt satt jag och gjorde hemläxan för att bestämma huruvida jag skulle behålla det eller inte. Min analys landade i att jag tror på marknaden och jag tror på bolaget – men jag gör ändå tillfälligt exit.

Cannabisbolagen på världens börser har blivit extremt uppmärksammade under januari, och flera bolag som är verksamma på den marknaden har mer än fördubblat sina börsvärden. För mig så var den här utvecklingen väntad och överraskande på samma gång. Väntad eftersom jag följt den globala forskningen och debatten kring cannabis med visst intresse en längre tid (av politiska av sociala skäl, inte finansiella), och det varit uppenbart åt vilket håll både forskningen och debatten pekat. Överraskande eftersom att den här utvecklingen kommit så plötsligt och gått så fort.

Jag gick in i Heliospectra mer eller mindre på impuls (ajabaja!) i november 2016. Detta eftersom USA då inte bara valde en ny president, ett flertal delstater (däribland Kalifornien med 40 miljoner invånare) valde dessutom att legalisera cannabis. Dessutom låg det i korten att Kanada skulle legalisera substansen, och det är bara en tidsfråga innan legaliseringsvågen kommer till Europa. Lägg därtill att det knappt går en vecka utan att det publiceras en ny forskningsstudie där ett nytt medicinskt användningsområde för cannabis identifierats. Således såg jag framför mig en snabbt växande marknad för cannabis som såväl rekreationsmedel som medicinskt preparat.

Heliospectra tillverkar odlingsbelysning. Belysningen är egentligen inte särskilt framtagen för cannabisodling, men då cannabis länge odlats i det fördolda så finns det en helt annan vana och medvetenhet kring betydelsen av belysning bland cannabisodlare. Jag såg därför Heliospectra som ett av de bolag som skulle hackorna och spadarna i rushen efter det gröna guldet.

Efter att ha tittat närmare på bolaget och deras produkter kan jag inte annat än tro att de går en ljus framtid till mötes. Jag ser tre stora trender som talar för Heliospectra. För det första den förhållandevis nya och snabbt växande legala cannabismarknaden. För det andra så blir vi allt fler människor i världen, men den tillgängliga odlingsmarken är begränsad. Det kommer leda till att allt mer mat odlas inomhus – och då är bra belysning anpassad för ändamålet ett måste. Och sist men inte minst, den ökande klimat- och miljömedvetenheten. Heliospectras utrustning är energisnål, möjliggör odling i princip överallt och har potential att signifikant öka en odlares avkastning per markenhet. Bolaget växer så det knakar, och var 2017 Sveriges näst snabbaste teknikföretag (det i sig borgar dock ej för framgång – allra snabbast växte Fingerprint Cards).

Heliospectras belysningsutrustning är dyr om man jämför med deras konkurrenter, men jag tror inte att det behöver ligga dem i fatet så mycket. Dels så är de fortfarande små och har sannolikt inte fått upp skalbarheten i sin verksamhet riktigt. Dels så är deras produkter långt mer avancerade än de flesta konkurrenters. De samarbetar med flera universitet och botaniska trädgårdar för att optimera sina produkter och erbjuder ett webbaserat kontrollsystem som integrerar belysning och sensorer. För att illustrera den tekniska nivån kan nämnas att Heliospectra valdes ut av DLR Institute of Space Systems för att ta fram en vattenkyld, högintensiv växtlampa för bruk i yttre rymden som just nu testas i Antarktis.

Bolagets belysningsriggar är de enda på marknaden som har ett integrerat system för att transportera bort spillvärmen från LED-lamporna från växtutrymmet. Jag spenderade ett par timmar på Youtube med att gå igenom recensioner av såväl Heliospectras som deras konkurrenters produkter, och en av dem gav deras lampor det lysande (ursäkta Göteborgshumorn) omdömet:

”I think this light is a pretty big game changer for our industry.”

Anledningen till att jag trots min stora tilltro till bolaget valde att sälja hela mitt innehav i måndags är att jag tycker kursen känns lite ”uppblåst” för tillfället. Som jag skrev inledningsvis så var aktien upp en bra bit över 100 procent ett tag, och detta trots att förhållandevis lite hänt i bolaget. Kursracet inleddes med att Heliospectra meddelade att de mottagit sin största order någonsin, på cirka 5,5 miljoner kronor. Det är helt klart en positiv signal, men det motsvarar trots allt bara 13 procent av den rörelseförlust bolaget redovisade 2016. Jag är övertygad om att Heliospectras rörelseförlust 2017 kommer vara mindre än den var 2016, och att rörelseförlusten 2018 kommer bli mindre än den var 2017. Summa summarum så går bolaget ändock med förlust, och lär fortsätta med det i något eller några år till.

När bolaget närmar sig breakeven håller jag det inte alls för osannolikt att jag går in dem igen, men dessförinnan så tror jag att luften kommer gå ur bolaget och de kommer sjunka tillbaka ned till en sex-sju kronor per aktie. I det läget kändes det rätt att sälja mitt innehav för 40 procent mer än jag köpt dem för ett drygt år tidigare. Man kan trots allt inte bli fattig av att sälja med vinst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s