Goda framtidsutsikter för Paradox

Rapportfloden har börjat ebba ut, och jag tänkte gå igenom några av rapporterna som släppts av mina bolag. Först ut är portföljens bästa bolag, Paradox Interactive, som nyligen gick om Evolution Gaming som min bästa investering hittills.

Paradox resultat i det fjärde kvartalet var i huvudsak i linje med förväntningarna. Bolagets omsättning ökade med 12 procent, medan rörelseresultatet växte med 1 procent. Kursen dippade en del på rapporten, delvis antagligen för att marknaden vant sig vid att Paradox spöar förväntningarna och därför redan diskonterat ett bättre resultat än det väntade.

Delvis var kursdippen antagligen också ett resultat av en vid första anblick ganska svag rapport. 12 procents omsättningstillväxt och en procents vinsttillväxt är ingen höjdarutveckling i ett tillväxtbolag som Paradox. För helåret 2017 ökade omsättningen med 24 procent och rörelseresultatet med 10 procent. Innan man drar några förhastade slutsatser bör man emellertid beakta två saker.

För det första så tar det i normalfallet 18-24 månader att utveckla ett bra datorspel. För Paradox del så har de här 18-24 månaderna i samtliga deras utvecklingsprojekt hamnat på ett sådant sätt att bolaget inte har släppt några nya titlar under hela 2017. All tillväxt härrör därmed från försäljning av nya expansioner som företrädesvis (gissar jag) köpts av befintliga spelare, samt från försäljning av befintliga titlar till nya spelare. Att Paradox fortsätter växa under ett år då de inte släpper några nya titlar är ett styrkebesked, inte ett svaghetstecken.

För det andra så går bolagets tillväxt som jag ser det nu in i ”andra andningen”. Paradox har under det senaste året investerat kraftigt i både nya titlar och fler expansioner till sina bästsäljare Stellaris, Cities: Skylines, Europa Universalis IV och Crusader Kings II. Om detta vittnar om inte annat det faktum att bolagets kassaflöde från löpande verksamheter ökade med 54 procent i Q4, medan rörelseresultatet bara ökade med 1 procent. Inga nya titlar släpptes som bekant under 2017, vilket innebär att inga av investeringarna börjat betala sig ännu. Paradox har emellertid aviserat att de kommer släppa minst två nya titlar under 2018, Surviving Mars och Battle Tech. De har även meddelat att de under 2018 kommer släppa sitt först internutvecklade mobilspel, samt presenterat en ambition om att hädanefter släppa två till fyra nya titlar per år.

Paradox_utveckling

Som investerare förväntar jag mig därmed att en sjunkande rörelsemarginal de kommande tre-fyra åren, men jag tror att det mer än väl kommer vägas upp av en kraftigt stigande omsättning. För helåret 2017 uppgick rörelsemarginalen för övrigt till skyhöga 42 procent. Det är naturligtvis svårt att sia om hur Paradox nya titlar kommer tas emot av spelarna, men jag har stor tilltro till Paradox förmåga att utveckla nya storsäljare. Deras track record och det faktum att de med jämna mellanrum kasserar utvecklingsprojekt för att de inte tror att de blir bra slutprodukter tycker jag är goda skäl till optimism. I bokslutskommunikén skriver bolaget dessutom att ett av huvudskälen till att de administrativa kostnaderna ökade 2017 är att de lagt mer pengar åt att analysera sina spelanvändare. Det tror jag kommer betala sig i längden.

Det är även värt att notera att Paradox under 2017 stärkte sin kassa från 247 till 320 miljoner kronor. Det ihop med en konservativ finansiering (soliditeten uppgår till cirka 77 procent) ger förutsättningar för att växa genom förvärv, om tillfälle för det skulle uppstå.

I samband med att Paradox släppte sin bokslutskommuniké presenterade de också en stor nyhet som jag ännu inte berört. Fredrik Wester, bolagets vd och största ägare sedan närmare 15 år tillbaka, ska sluta. Fredrik köpte halva Paradox från ett konkursbo för 50 öre – ja, 50 öre – för 2004. Sedan dess har han gjort ett fantastiskt arbete och tagit Paradox på en fenomenal resa. Från sju anställda till 200 anställda. Från en omsättning på ett par miljoner till en omsättning på närmare en miljard. Att han slutar som vd bidrar naturligtvis till en betydande osäkerhet kring bolagets framtid, då det är svårt att utifrån avgöra hur intimt kopplad ett snabbväxande och relativt ungt bolags framgång är till dess vd.

Även om jag gärna sett att Fredrik Wester blivit kvar som vd, så är jag inte särskilt orolig för Paradox framtid. För det första för att Fredrik Wester blir kvar på en nyckelroll i bolaget, som arbetande styrelseordförande. Han har själv gett uttryck för att det kommer ge honom större möjligheter att arbeta med det han är bäst på, innovation och tillväxt.

För det andra för att han förblir bolagets största ägare. Jag ska villigt medge att jag inte har jättebra koll på Ebba Ljungerud som kommer ta över som vd, men jag litar helt och fullt på att Wester inte skulle låta någon han inte har fullt förtroende för ta över vd-stolen. Jag har sett och hört Ljungerud en gång personligen och då gjorde hon ett gott intryck, hon har ett relevant CV för jobbet och med fyra år i Paradox bolagsstyrelse i bagaget så torde hon kunna bolaget mycket väl. Jag tror och hoppas att hon är en bra match för bolagets behov. Sedan måste jag säga att jag tycker det är fantastiskt roligt att Paradox, som verkar i en bransch där mansdominansen är stor bland såväl anställda som kunder, får en kvinna som vd. Kanske kan det på olika sätt bidra till att bredda kundbasen.

Europa Universalis IV

Tänk på att jag som aktieägare i Paradox Interactive inte är fullt ut objektiv i min bedömning av deras framtidsutsikter. Gör din egen analys innan du köper aktier i bolaget!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s