Omotiverad nedgång i William Demant

William Demant

I morse presenterade den danska hörapparatstillverkaren William Demant, ett av mina större innehav, sin förvaltningsrapport. En förvaltningsrapport innehåller precis som en kvartalsrapport kommentarer från ledningen om det senaste kvartalet och bolagets utsikter för resten av året. Till skillnad från en kvartalsrapport innehåller den emellertid inga siffror på kvartalets omsättning, vinst, etc. Att rapporten inte innehöll vare sig siffror eller större negativa nyheter hindrade emellertid inte bolaget från att falla kraftigt på börsen under dagen, nästan 10 procent.

Efter att ha tagit del av rapporten såhär på kvällskvisten måste jag säga att marknadens reaktion förvånar mig. Rapporten var överlag ganska nyhetsfattig. William Demant upprepade sin guidning för såväl marknadens som den egna utvecklingen under 2018. De räknar med 4-6 procents volymtillväxt på den globala marknaden för hörselhälsa och förväntar sig ett EBIT-resultat på 2,55-2,85 miljarder DKK för helåret. De meddelade vidare att de återköpt aktier för 431 miljoner DKK till dags datum samt att de räknar med att köpa tillbaka aktier för totalt 1,5-2 miljarder DKK under året. Allt detta ligger helt i linje med vad de guidade för i anslutning till att de presenterade sin årsredovisning i februari.

De två negativa nyheter som fanns i rapporten var 1) att bolaget tappat en större kund som blivit uppköpt av en konkurrent, samt 2) att bolaget hittills under året haft negativ organisk tillväxt i Sverige. Båda nyheterna är naturligtvis trista, men då William Demant inte är särskilt beroende av någon enskild kund och Sverige inte är någon jättemarknad så lär påverkan på resultatet bli begränsad.

Aktien har gått starkt de senaste månaderna, så jag kan köpa att det hade krävts lite positiva avvikelser för att motivera den höga kursen. 10 procents nedgång känns emellertid som en rejäl överreaktion. William Demant är fortsatt en världsledande aktör på en marknad som kommer uppleva strukturell tillväxt för överskådlig framtid i och med att människor blir allt äldre över hela världen.

Om inget utöver det vanliga skulle hända så räknar jag med att aktien repar sig fram till halvårsrapporten i augusti, och i sådant fall har jag inga planer på att sälja. Tvärtom så har jag övervägt om jag ska köpa mer givet dagens kursras. Eftersom bolaget redan är ganska tungt i min portfölj har jag emellertid inte landat helt ännu.

Som en avslutande parentes är det intressant att just danska bolag är så dominerande inom hörselhälsa. Danmark är hemmamarknad för tre av världens sex största bolag i sektorn; William Demant, GN Store Nord och Widex.

Tänk på att jag som aktieägare i William Demant inte är objektiv i min bedömning av deras framtidsutsikter. Gör din egen analys innan du köper aktier i bolaget!