Lärde sig Moderaterna ingenting av regeringstiden?

downward-trend-graph

Mellan 2006-2014 fanns en väldigt tydlig opinionstrend bland de borgerliga partierna: Moderaterna växte på Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas bekostnad. Varför detta blev resultatet av det borgerliga regeringssamarbetet råder det delade meningar om, men klart är att så var fallet.

Den initiala tolkning av detta som gjordes av Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna var att människor i gemen helt enkelt föredrog den moderata politiken framför deras. Deras taktik för att locka tillbaka sina väljare från Moderaterna blev därför i stor utsträckning att imitera Moderaterna. Under ett par års tid gjorde partierna gradvisa förflyttningar i moderat riktning.

Föga förvånande, åtminstone såhär i efterhand, bytte förhållandevis få väljare tillbaka till något av de tre borgerliga partier de röstat på 2002 och 2006. De blev kvar hos Moderaterna. För varför skulle de byta? Genom att anpassa sin politik efter Moderaternas så hade ju Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna bekräftat för väljarna att deras politik var den bästa. Varför skulle de överge ett parti som som för en viss politik, och som var de första att föra den politiken, till förmån för ett annat parti som förde samma politik?

Någon gång kring 2011-2012 började detta gå upp för många av medlemmarna i de mindre allianspartierna. Somliga av dem (däribland jag själv) började förorda att allianspartierna skulle göra mindre gemensamt och mer enskilt för att kunna profilera sig gentemot övriga alliansen. Så skedde inte, och Alliansen förlorade valet 2014 (och det hade den nog gjort alldeles oavsett hur mycket eller lite gemensam politik den presenterat).

Nu, tre år senare, är samtalsämne nummer ett i politiken vem som ska bilda regering med vem efter valet 2018. Sverigedemokraternas stöd tycks ha stabiliserat sig kring 20 procent i opinionen, vilket gör det osannolikt att det kommer gå att bilda en handlingskraftig majoritetsregering efter valet 2018.

Som Socialdemokraternas primära antagonister är det Moderaterna som har mest att förlora på situationen. Förändras inte opinionsläget radikalt är det möjligt att en blocköverskridande överenskommelse ingås, där ett eller flera av de mindre borgerliga partierna gör upp med Socialdemokraterna. Följaktligen har Moderaterna tagit det på sig att försöka locka tillbaka borgerliga väljare som gått till Sverigedemokraterna.

Deras strategi? Att närma sig Sverigedemokraterna. De har närmat sig dem i invandringspolitiken, efterliknat deras profil i trygghetsfrågor, samt sagt sig vara villiga att göra upp med Sverigedemokraterna i enskilda sakfrågor. Som ett brev på Posten kom i förra veckan det givna utfallet: “katastrofras”, som det uttrycktes i Expressen.

Inga väljare kommer lockas från Sverigedemokraterna till Moderaterna för att Moderaterna för en mer Sverigedemokratisk politik. Däremot så kommer många moderata väljare, de som gillade Fredrik Reinfeldts tal om öppna hjärtan, att stötas bort av att partiet säger sig vara villigt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Opinionsraset i förra veckan kommer med största sannolikhet bekräftas av de nästkommande opinionsmätningarna, och det slutar nog inte där. Moderaterna kommer att backa ännu mer innan det vänder uppåt.

Socialdemokraterna – Framtidspartiet som är fast i 1900-talet

SAP-logo

Katrine Marcal skrev i januari denna mycket intressanta krönika på Aftonbladets ledarsida om de problem som svensk och europeisk socialdemokrati står inför. Hon identifierar fem gemensamma nämnare för Socialdemokraterna i bland annat Sverige, Grekland, Tyskland och Skottland:

  1. De har blivit teknokratiska elitpartier.
  2. De har varit ovilliga eller oförmögna att formulera trovärdiga alternativ till de senaste decenniernas “marknadsfundamentalism”.
  3. De har varit ovilliga eller oförmögna att tala med väljare som dragits till nationalistiska och populistiska partier.
  4. De leds av personer som inte är olämpliga partiledare.
  5. De har utgått från att de alltid kommer ha stort väljarstöd eftersom de alltid har haft det.

Personligen tror jag att det skäl att ifrågasätta punkt nummer två på listan. Jag misstänker att den finns med på listan över för att den stämmer in på de exempel Marcal listan, och för att Marcal själv gärna vill att det ska vara ett skäl till att det går dåligt för Socialdemokraterna. Tittar man på mer framgångsrika exempel på socialdemokrati under de senaste årtiondena så har de snarare inkorporerat än skapat alternativ till “marknadsfundamentalismen”. Brittiska Labour är det givna exemplet (som för övrigt inte fått något större uppsving sedan deras kraftiga vänstersväng under Jeremy Corbyn). Ett annat, aningen mer långsökt, exempel är Bill Clinton och de amerikanska Demokraterna. Med det sagt ska jag villigt medge att jag är lika partisk som Marcal. Precis som hon nog väldigt gärna vill att punkt två är en viktig anledning till Socialdemokratins problem, ser jag gärna att den inte är det, så låt oss lämna den därhän för ögonblicket.

Övriga av hennes punkter håller jag i någon utsträckning med om, och jag tror att hon är något på spåren i framförallt den sista punkten. Socialdemokraternas grundproblem, åtminstone i Sverige, tror jag är följande: de vet inte hur man för politik.

I nationalekonomin finns ett begrepp som kallas jämviktsarbetslöshet. Arbetslösheten kan fluktuera upp och ned beroende på konjunktur, men den kommer alltid att sträva mot en jämviktsarbetslöshet som bestäms av strukturella snarare än finansiella faktorer.

Inom alla politiska partier finns en felaktig föreställning om en liknande mekanism, om partiets “naturliga stöd”. De här föreställningarna tenderar också att vara väldigt optimistiska. Partiföreträdare drömmer sig tillbaka till det där supervalet för två, sex eller tio år sedan då allt gick som det skulle och alla som faktiskt borde rösta på partiet också gjorde det. Därefter har partiet haft fel ledare, fokuserat på fel saker, kommunicerat på fel sätt eller liknande, vilket gjort att partiet inte nått upp till sin “egentliga” nivå. För Moderaterna är det 2010. För Centerpartiet 2006, för de så kallade Liberalerna 2002, för Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är det 1998.

Det tar tid för de här föreställningarna att dö. Ibland två mandatperioder, ibland tre, i Socialdemokraternas fall ännu längre. Jag minns en ett evenemang för ett par år sedan där en Socialdemokrat höll ett föredrag. Efter föredraget fick hon en fråga. Jag minns inte vad den handlade om, men jag minns väldigt tydligt att hon motiverade sitt svar med att “Socialdemokraterna är ett fyrtioprocentsparti”. 1994 var senaste gången Socialdemokraterna fick 40 procent i ett val.

Jag kan bara spekulera om varför denna föreställning tycks leva kvar längre inom Socialdemokraterna än inom andra partier. Min gissning är det handlar om partiets historia som ensamma statsbärare. Socialdemokraterna förknippades i 60 år med stabilitet och kompetens också för de väljare som inte delade partiets värderingar eller målsättningar. Man röstade kanske gärna på andra partier, men när det blåste och man ville ha ett stabilt och pålitligt parti vid nationens roder var det Socialdemokraterna man röstade på. Visst stöd finns för detta i partiets historiska valresultat. Två gånger har Socialdemokraterna fått mer än 50 procent i ett riksdagsval. 1940, mitt under brinnande världskrig, samt 1968 som präglades av studentuppror i Sverige, raskravaller i USA och Sovjetisk invasion av Tjeckoslovakien på den internationella arenan. Därefter har partiet nått över 45 procent två gånger. 1982 och 1994, båda gångerna var Sverige drabbat av ekonomisk kris.

Partiet har inte behövt vinna några väljare, för när andra partier förlorat väljare har Socialdemokraterna varit den naturliga destinationen för dem. Så är det inte längre, men föreställningen om att det är så lever alltjämt kvar i partiet. Den föreställningen måste det göra upp med. Gör de det kan de också glömma opinionskrisen. Finns ingen föreställning om att man bör ha 40 procents väljarstöd finns ingen anledning att våndas över att man har 25 procents stöd. Då har man istället en position som avundas av åtminstone fem av de övriga sju riksdagspartierna.

Sen gäller det att börja föra praktisk politik. Som alliansen visade 2006 och 2010 behövs ingen revolutionerande idé om folkhemmet 2.0 eller ett alternativ till marknadsekonomin för att få väljarnas förtroende. Se till att tågen går i tid, fixa debaclet med lärarlegitimationer, skrota verkningslösa arbetsmarknadsåtgärder och inför eventuellt några nya som fungerar bättre och se till att flyktingarna lär sig svenska och får jobb. Och testa gärna något nytt! En idé är inte per definition dålig för att Per-Albin Hansson eller Tage Erlander inte tänkte den först.

Socialdemokraternas problem är inte att partiet är för höger, som Göran Greider alltid påstår. Eller att partiet är för vänster, som borgerliga ledarsidor alltid påstår. Problemet är att partiet oroar sig så mycket för vad väljarna tycker om dem att de försöker vara alla till lags hela tiden med löften som aldrig infrias. Allt medan de famlar i blindo efter det stora samhällsbyggarprojektet som inga väljare efterfrågar men som ska rädda rörelsen och föra socialdemokratin in i 2000-talet. Då blir det bara käbbel av alltihop.