Tillfällig exit ur lovande tillväxtbolag

För ett par veckor sedan skrev jag att en av 2017 års lärdomar för mig blev att göra hemläxan ordentligt innan jag går in i ett nytt bolag. Jag illustrerade lärdomen genom exemplet Heliospectra, mitt dittills sämsta köp. Dagarna därpå rusade bolaget med i runda slängar 100 procent. Samtidigt satt jag och gjorde hemläxan för att bestämma huruvida jag skulle behålla det eller inte. Min analys landade i att jag tror på marknaden och jag tror på bolaget – men jag gör ändå tillfälligt exit.

Cannabisbolagen på världens börser har blivit extremt uppmärksammade under januari, och flera bolag som är verksamma på den marknaden har mer än fördubblat sina börsvärden. För mig så var den här utvecklingen väntad och överraskande på samma gång. Väntad eftersom jag följt den globala forskningen och debatten kring cannabis med visst intresse en längre tid (av politiska av sociala skäl, inte finansiella), och det varit uppenbart åt vilket håll både forskningen och debatten pekat. Överraskande eftersom att den här utvecklingen kommit så plötsligt och gått så fort.

Jag gick in i Heliospectra mer eller mindre på impuls (ajabaja!) i november 2016. Detta eftersom USA då inte bara valde en ny president, ett flertal delstater (däribland Kalifornien med 40 miljoner invånare) valde dessutom att legalisera cannabis. Dessutom låg det i korten att Kanada skulle legalisera substansen, och det är bara en tidsfråga innan legaliseringsvågen kommer till Europa. Lägg därtill att det knappt går en vecka utan att det publiceras en ny forskningsstudie där ett nytt medicinskt användningsområde för cannabis identifierats. Således såg jag framför mig en snabbt växande marknad för cannabis som såväl rekreationsmedel som medicinskt preparat.

Heliospectra tillverkar odlingsbelysning. Belysningen är egentligen inte särskilt framtagen för cannabisodling, men då cannabis länge odlats i det fördolda så finns det en helt annan vana och medvetenhet kring betydelsen av belysning bland cannabisodlare. Jag såg därför Heliospectra som ett av de bolag som skulle hackorna och spadarna i rushen efter det gröna guldet.

Efter att ha tittat närmare på bolaget och deras produkter kan jag inte annat än tro att de går en ljus framtid till mötes. Jag ser tre stora trender som talar för Heliospectra. För det första den förhållandevis nya och snabbt växande legala cannabismarknaden. För det andra så blir vi allt fler människor i världen, men den tillgängliga odlingsmarken är begränsad. Det kommer leda till att allt mer mat odlas inomhus – och då är bra belysning anpassad för ändamålet ett måste. Och sist men inte minst, den ökande klimat- och miljömedvetenheten. Heliospectras utrustning är energisnål, möjliggör odling i princip överallt och har potential att signifikant öka en odlares avkastning per markenhet. Bolaget växer så det knakar, och var 2017 Sveriges näst snabbaste teknikföretag (det i sig borgar dock ej för framgång – allra snabbast växte Fingerprint Cards).

Heliospectras belysningsutrustning är dyr om man jämför med deras konkurrenter, men jag tror inte att det behöver ligga dem i fatet så mycket. Dels så är de fortfarande små och har sannolikt inte fått upp skalbarheten i sin verksamhet riktigt. Dels så är deras produkter långt mer avancerade än de flesta konkurrenters. De samarbetar med flera universitet och botaniska trädgårdar för att optimera sina produkter och erbjuder ett webbaserat kontrollsystem som integrerar belysning och sensorer. För att illustrera den tekniska nivån kan nämnas att Heliospectra valdes ut av DLR Institute of Space Systems för att ta fram en vattenkyld, högintensiv växtlampa för bruk i yttre rymden som just nu testas i Antarktis.

Bolagets belysningsriggar är de enda på marknaden som har ett integrerat system för att transportera bort spillvärmen från LED-lamporna från växtutrymmet. Jag spenderade ett par timmar på Youtube med att gå igenom recensioner av såväl Heliospectras som deras konkurrenters produkter, och en av dem gav deras lampor det lysande (ursäkta Göteborgshumorn) omdömet:

”I think this light is a pretty big game changer for our industry.”

Anledningen till att jag trots min stora tilltro till bolaget valde att sälja hela mitt innehav i måndags är att jag tycker kursen känns lite ”uppblåst” för tillfället. Som jag skrev inledningsvis så var aktien upp en bra bit över 100 procent ett tag, och detta trots att förhållandevis lite hänt i bolaget. Kursracet inleddes med att Heliospectra meddelade att de mottagit sin största order någonsin, på cirka 5,5 miljoner kronor. Det är helt klart en positiv signal, men det motsvarar trots allt bara 13 procent av den rörelseförlust bolaget redovisade 2016. Jag är övertygad om att Heliospectras rörelseförlust 2017 kommer vara mindre än den var 2016, och att rörelseförlusten 2018 kommer bli mindre än den var 2017. Summa summarum så går bolaget ändock med förlust, och lär fortsätta med det i något eller några år till.

När bolaget närmar sig breakeven håller jag det inte alls för osannolikt att jag går in dem igen, men dessförinnan så tror jag att luften kommer gå ur bolaget och de kommer sjunka tillbaka ned till en sex-sju kronor per aktie. I det läget kändes det rätt att sälja mitt innehav för 40 procent mer än jag köpt dem för ett drygt år tidigare. Man kan trots allt inte bli fattig av att sälja med vinst.

Börskrönika 2017

Det bästa sättet att summera börsåret 2017 tror jag är: Långt över förväntan. Trots att allt i början av 2017 var bäddat för en perfekt ekonomisk storm så har världskonjunkturen förbättrats och vi fick en stark utveckling på merparten av världens börser.

I inledningen av 2017 var det enda vi kunde förvänta oss med någon typ av säkerhet att 2017 antagligen inte skulle bli som vi förväntade oss. Donald Trump skulle tillträda som president i USA, Storbritannien skulle börja förhandla sitt utträde ur EU, olje- och gassektorn befann sig i en historisk svacka, Vladimir Putin och Kim Jong-Un skramlade med vapen i norr och Europa stod inför ett potentiellt omvälvande politiskt år med viktiga val i bland annat Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Allt detta till trots har världsekonomin gått stärkt ur 2017 och världskonjunkturen är den bästa på cirka ett decennium. För första gången sedan finanskrisen har vi sett en positiv ekonomisk utveckling i nästan hela världen. Börserna världen över har därför utvecklats bättre än på länge, och aktiekurserna har fått hjälp på traven av rekordlåga räntor som gjort att avkastningsgenererande alternativ till aktier varit få.

Stockholmsbörsen har gått okej, men utvecklats betydligt sämre än de amerikanska och flera Europeiska börser. Stockholmsbörsens breda index OMX Stockholm PI steg drygt 6,4 procent under året, exklusive utdelningar. Motsvarande siffra för indexet DJ USA var nästan 19 procent. Stockholmsbörsen utvecklades fantastiskt under första halvåret 2017, men tyngdes av ett fåtal tunga bolag och sektorer under andra halvåret. Storbankerna väger väldigt tungt på Stockholmsbörsen, och alla fyra backade under 2017 till följd av bland annat låga räntor och osäkerhet kring Brexitförhandlingarna och nya EU-regleringar. Den oroliga bostadsmarknaden under andra halvåret sänkte därtill flera stora byggbolag och bostadsutvecklare. Sist men inte minst så har H&M och Ericsson, två av börsens största bolag, gått knackigt länge. H&M backade drygt 30 procent under året medan Ericsson i princip stod still.

Börsen 2017

För egen del så blev 2017 året då jag började investera i aktier igen på allvar. Jag började redan 2011 då jag haft mitt första längre heltidsjobb en tid, men lade i princip helt av när jag började studera eftersom mina ekonomiska marginaler då blev betydligt mindre. Mitt fokus under det gångna året har varit portföljbyggnad – att köpa in mig i 15-20 bolag som jag vill behålla långsiktigt och utöka mitt innehav i. Den fasen är ännu inte helt avslutad, och jag räknar med att åtminstone hela första halvåret 2018 går till att bygga färdigt portföljen.

Portföljen 2017

Mitt bokslut för 2017 landade på 30,89 procent värdeökning, en utveckling jag är väldigt nöjd med för mitt första år “tillbaka” på börsen. Huvudorsakerna till min portföljs goda utveckling stavas Evolution Gaming* och Paradox Interactive*, två hyfsat nya bolag på börsen som ökade med 124 respektive 84 procent under året. Evolution Gaming åkte in i portföljen i januari. Jag ville egentligen ha in ett gamblingbolag i portföljen och jämförde ett par olika alternativ när jag fick upp ögonen för Evolution Gaming. Mitt resonemang var att i tider av guldrush på en växande gamblingmarknad så var det helt rätt att investera i det bolag som säljer hackorna och spadarna, snarare än att försöka hitta den guldgrävare som mest sannolikt skulle hitta en stor guldfyndighet. Paradox Interactive köpte jag in mig i redan i mitten av 2016, strax efter deras IPO. Det var ett bolag jag trodde starkt på, men det var ett köp med hjärtat minst lika mycket som med hjärnan. Paradox Interactive, tidigare Paradox Entertainment, är ett bolag som jag har en lång relation till. Jag har spelat deras spel sedan jag var 12-13 år gammal, och varit en del av deras community Paradox Plaza i åtskilliga år. Deras spelkatalog innehåller flera fantastiska titlar såsom Europa Universalis IV, Crusader Kings II och Stellaris. Av erfarenhet visste jag därför att de är ett bolag som inte har några kunder – bara fans.

Den främsta lärdomen jag tar med mig från 2017 blir att göra ordentligt med research innan jag köper in mig i ett bolag. Jag gjorde två “impulsinvesteringar” under året, och ingen utav dem har fallit särskilt väl ut, åtminstone inte ännu. Den första var i Heliospectra, som tillverkar belysningsutrustning nischad mot bland annat cannabisodling. Givet att cannabis legaliserats i flera amerikanska delstater de senaste åren, och att en legalisering i både resten av Nordamerika och i Europa bara är en tidsfråga, tänkte jag att det skulle vara en bra investering. Resonemanget tror jag alltjämt är sunt, men Heliospectra jag borde inte bara ha köpt första bästa bolag som sannolikt kommer gynnas av utvecklingen. Heliospectra har naturligtvis inget monopol på marknaden och jag borde ha jämfört dem med deras konkurrenter. Jag tror som sagt fortfarande att mitt resonemang är rimligt och jag har ännu inte hittat något alternativt företag som jag hellre vill gå in i, varför jag fortfarande har kvar Heliospectra i portföljen. De är dock ned cirka 30 procent sedan jag köpte in mig.

Mitt andra impulsköp var Clean Motion som tillverkar de små trehjuliga, eldrivna fordon som rullar i Stockholm under namnet Bzzt. Jag tror att den typen av fordon kommer bli vanligare i takt med att städer blir tätare och människors klimatmedvetenhet ökar. Att lansera fordonen i just Stockholm, en av världens mest klimatmedvetna städer som Uber dessutom jagats bort ifrån av politiker och myndigheter, tror jag också är en bra strategi. Återigen borde jag dock ha kollat upp hur konkurrenssituationen ser ut, och det hade eventuellt varit bättre att gå in som ägare i Bzzt (som dock ej är publikt noterad) än i Clean Motion. Clean Motion har gått ned drygt 20 procent sedan jag köpte deras aktie.

 

Om jag ska utlova någon form av börsrelaterat nyårslöfte så blir det således att alltid göra hemläxan ordentligt innan jag investerar i ett nytt bolag. I övrigt är mitt fokus framöver att fortsätta bygga en långsiktig portfölj, där ambitionen är att så småningom bara fylla på i de befintliga bolagen och inte göra några stora förändringar. Framförallt så vill jag hitta bra utländska bolag att komplettera portföljen med. För närvarande är min portfölj väldigt Sverigetung – 12 av 14 bolag är svenska. Bra utländska bolag är emellertid betydligt svårare att hitta. De svenska mäklarna har hyfsade sökfunktioner för att hitta bolag, borsdata.se har i princip all data man kan önska sig om svenska noterade bolag och svenska medier är fulla av artiklar om svenska bolag. Utanför Sverige är bruset dessutom så mycket större. På de svenska börserna finns drygt tusen aktier – utomlands finns hundratusentals. Det är så enormt mycket mer information att filtrera för att hitta bra bolag med någorlunda attraktiv värdering. Den filtreringen kommer således nog vara det som upptar det mesta av den tid jag ägnar åt börsen kommande månader.

*Bolag som jag har i min portfölj